Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Experter: Flyktingkrisen

FOTO: Francesca Leonardi/Save the Children

Inte sedan andra världskriget har Europa sett så stora flyktingströmmar som idag. Kriget i Syrien har försatt halva landets befolkning på flykt och samtidigt flyr många människor från andra länder i Mellanöstern och Afrika.

Nedan återfinns forskare som från olika perspektiv kan belysa situationen.

Listan kommer att uppdateras med fler namn. Vi kan inte garantera att alla forskare på listan alltid är nåbara på telefon. Får du inte svar, sök kontakt via mejl.

A B C D E F G H I J K L M N O PQ R S T U VW X Y Z Å Ä Ö

A

Asylprövning och trovärdighetsbedömning

Hanna Wikström forskar om migration, asylprövningar och myndigheters besluts- och bedömningsprocesser kring detta.
Hanna Wikström, docent i socialt arbete, telefon: 031–786 5754, e-post: hanna.wikstrom@socwork.gu.se

Asylsökande barn och papperslösa

Henry Ascher har forskat om hälsofrämjande faktorer hos asylsökande barn och forskar för närvarande om papperslösa barns vardagsstrategier och om vuxna papperslösas hälsa och livsvillkor. Han är ordförande för Svenska Barnläkarföreningens arbetsgrupp för flyktingbarn, har initierat ett nordiskt nätverk för forskning om flyktingbarn och har medverkat i läroböcker, bland annat om svårt traumatiserade och apatiska flyktingbarn och om nyanlända barn i skolan. Han arbetar kliniskt på Flyktingbarnteamet och har arbetat med Rosengrenskas frivillignätverk för vård för papperslösa sedan starten 1998.
Henry Ascher, barnläkare och professor i folkhälsovetenskap, telefon: 031–786 6841, 0766–186 841, e-post: henry.ascher@gu.se

Arbetsmarknad och inkludering

Gunilla Bergström Casinowsky forskar inom arbetsmarknadsområdet med fokus på så kallade utsatta grupper (utrikes födda, äldre, personer med funktionsnedsättning) och kommunernas engagemang i arbetsmarknadspolitiken. Hon är även engagerad i arbetet med idrottsrörelsen som arena för inkludering av barn och ungdomar som kommer ensamma till Göteborg.
Gunilla Bergström Casinowsky, doktor i sociologi och arbetsvetenskap, telefon: 031–786 6148, 0768–615 130, e-post: gunilla.bergstrom@socav.gu.se

B

Bildproduktion och ansvar

Som filmregissör och professor undersöker Ruben Östlund frågor kring bildproduktion och ansvar. Bilderna vi möter påverkar vårt beteendemönster och vår syn på världen. Ju större spridning en bild får desto större inflytande har den på människan. Ruben Östlund intresserar sig särskilt för bildens position i samhället och hur vi kan förbereda kommande generationer att handskas med bilder.
Ruben Östlund, professor i film, telefon: 0737-01 43 27. E-post: ruben.ostlund@akademinvaland.gu.se

Boendesegregation

Maria José Zapata Campos forskar om renovering av miljonprogrammen, så kallade sociala bostäder (social housing) och bostadssegregation. 

Maria José Zapata Campos, docent i företagsekonomi, telefon: 031–786 5626, e-post: mj.zapata@gri.gu.se

E

Ekonomiska effekter och attityder till invandring

Joakim Ruists forskning rör ekonomiska effekter av invandring samt attityder till invandring. Han har också i artiklar i dagspress berört invandringspolitiska spörsmål.
Joakim Ruist, forskare i nationalekonomi, telefon: 031–786 2915, 0703–967 731, e-post: joakim.ruist@economics.gu.se

EU:s migrationspolik

Andrea Spehar forskar om de politiska processer som formar EU:s migrationspolitik.
Andrea Spehar, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1192, 0707–69 48 50, e-post: andrea.spehar@pol.gu.se

F

Flyktingskap och trauma

Ole Hultmann är doktorand i psykologi och forskar inom området barn och våld. Han har arbetat som klinisk psykolog inom BUP och Flyktingbarnteam med barn och familjer som har erfarenheter av flykt.
Ole Hultmann, fil lic. i psykologi, telefon: 031–786 1663, 0733–664205, e-post: ole.hultmann@psy.gu.se

Fysiska skador


Kai Knudsen är expert på intensivvård och kan ge svar på vad som händer om en person sväljer för mycket havsvatten och vilka eventuella följdsjukdomar de kan leda till, exempelvis lunginflammation.
Kai Knudsen, docent i anestesiologi och intensivvård, telefon: 031–342 3419, 0705–386 600, e-post: kai.knudsen@aniv.gu.se

G

Gåvor, beteendeekonomi

Katarina Nordblom är beteendeekonom har forskat en del på gåvobeteende och hur altruism och olika sociala normer påverkar vår benägenhet att skänka i olika situationer.
Katarina Nordblom, docent i nationalekonomi, telefon: 031–786 1338, 0705–169 932, e-post: katarina.nordblom@economics.gu.se

I

Infektionssjukdomar


Tomas Bergström är expert på virussjukdomar och kan svara på frågor om virusutbrott till följd av smittoämnen i orent vatten samt virussjukdomar som sprids till nya områden. Aktuella frågor är utbrott av polio i Syrien samt importfall till Europa av blödarfeber som Ebola.
Tomas Bergström, professor i klinisk mikrobiologi, telefon: 031–342 4735, 0705–264 369, e-post: tomas.bergstrom@microbio.gu.se

Invandringsopinion

Henrik Ekengren Oscarsson kan svara på frågor om synen på islam, främlingsfientlighet, flyktingmottagning och flyktingdimensionen i svensk politik. Han kan erbjuda statistiska underlag i form av tabeller och grafik från SOM-institutets undersökningar och från Valforskningsprogrammet, ofta med långa tidsperspektiv.
Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4666, e-post: henrik.oscarsson@pol.gu.se

Islam och muslimer i Europa

Göran Larsson forskar om islam och muslimer i Europa, religion kopplat till migration och invandring, religion kopplat till medier och kultur, religion kopplat till undervisning och lärande, diskriminering, islamofobi och hatbrott kopplat till religion, samt islamisk teologi.
Göran Larsson, professor i religionsvetenskap/religionshistoria, telefon: 031–786 5315, e-post: goran.larsson@religion.gu.se

K

Krisintervention, förluster och sorg

Barbro Lennéer-Axelsson har sitt expertområde inom ämnet kris och krisintervention, mänskliga rättigheter, förluster och sorg.
Barbro Lennéer-Axelsson, lektor i socialt arbete, telefon: 0703–804 780, e-post: barbro.lenneer-axelson@socwork.gu.se

Kulturell och europeisk identitet

Mats Andrén forskar om Europa och idén om Europa, kulturell identitet och europeisk identitet, under de senaste tvåhundra åren. Har tidigare bland annat forskat om medborgarskap och lokala gemenskaper.
Mats Andrén, professor i idé- och lärdomshistoria, telefon: 031–786 4476, e-post: mats.andren@idehist.gu.se

M

Mellanöstern

Helle Lykke Nielsen har studerat arabiska språket, politik och samhälle under de senaste 20 åren, med särskilt fokus på Irak, Syrien, Egypten och Jemen. Hon arbetar för närvarande med den islamiska staten, radikalisering och konsekvenserna av den arabiska våren.
Helle Lykke Nielsen, lektor i arabiska, telefon 031–786 1805, 073–983 0878, e-post: hln@sprak.gu.se

Migration och ensamkommande barn

Charlotte Melander forskar om ensamkommande barn och familj och migration. Hon forskar även kring så kallade transnationella familjerelationer; familjer där vuxna och barn tvingas vara separerade i olika länder till följd av exempelvis krig och fattigdom.
Charlotte Melander, lektor i socialt arbete, telefon: 031–786 6384, e-post: charlotte.melander@socwork.gu.se

Migration och flyktingmottagande ur ett historiskt perspektiv

Izabela A. Dahl forskar om judisk migration till Sverige från ett historiskt perspektiv, flyktingmottagning under och efter andra världskriget, samt migranternas eget perspektiv på flykt och integration. Hennes aktuella forskning fokuserar på utrikespolitiska kontakter mellan Sverige, Polen och Tyskland under det kalla kriget.
Izabela A. Dahl, postdoktor i historia, telefon: 031–786 38 45, 076–5768035, e-post: izabela.dahl@history.gu.se

Migrationens effekter ur ett mänskligt perspektiv

Lisa Åkesson har forskat kring det transnationella liv migranter i Sverige lever – hur man lever ett lokalt och ett globalt liv samtidigt. Hon har också undersökt migrationens betydelse för kvarvarande familjemedlemmar i flera afrikanska ursprungsländer samt om returmigration – hur förvärvad kunskap och erfarenheter används vid återkomsten i ursprungslandet. Ett annat forskningsområde är så kallad nord/syd-migration, där arbetskraftsmigration idag går från den forna kolonialmakten Portugal till Angola.
Lisa Åkesson, docent i socialantropologi, telefon 031–786 5336, e-post: lisa.akesson@globalstudies.gu.se

Migrations- och integrationspolitik

Gregg Bucken-Knapp forskar om arbetskraftsinvandring och EU-migranter och hur mainstreampartier i Norden formulerar sin migrations- och integrationspolitik, med betoning på partiideologi som förklaringsfaktor.

Gregg Bucken-Knapp, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 5117, e-post: gregg.bucken-knapp@spa.gu.se

Migration till/via Grekland och Malaysia

Anja Franck forskar om migranters och flyktingars egna erfarenheter under migrationsprocessen: av myndighetsutövning, gränskontroller och korruption samt av privata aktörer (smugglare, bemanningsföretag, arbetsgivare etc.). Geografiskt fokus är Malaysia och Grekland (mestadels ön Lesvos).
Anja K. Franck, lektor i freds- och utvecklingsforskning, telefon: 031–7861414, e-post: anja.franck@globalstudies.gu.se

Modersmålsundervisning

Nuhi Bajqincas forskningsområde innefattar huvudsakligen mångfald och modersmålsundervisning för flerspråkiga elever i officiella skolpolitiska styrdokument. Studien analyserar kritiskt de centrala dimensionerna i mål och ambitioner som har formulerats från 1960-talet till den nya läroplanen 2011. Han har själv en bakgrund som flykting från Kosova i samband med krigen på Balkan i början på 1990-talet.
Nuhi Bajqinca, doktorand i sociologi, telefon: 031–786 4936, 0764–270 341, e-post: nuhi.bajqinca@gu.se

PQ

Politisk mobilisering

Mattias Wahlström forskar om sociala rörelser och politisk mobilisering. Han har ett särskilt fokus på frågor som rör vad som får människor att delta i politiska protester och hur de ser på sitt deltagande.
Mattias Wahlström, lektor i sociologi, telefon: 031–786 4830, e-post: mattias.wahlstrom@gu.se

Politik och religion i Mellanöstern

Carin Berg forskar och undervisar om Mellanösterns politiska och sociala situation i området samt religiösa spänningar med fokus på Islamistiska rörelser. Carin Berg kan ge svar på varför så många personer flyr ifrån Syrien just nu samt varför människor även väljer att lämna sitt första flyktland. Hon har även bott och arbetat många år i Israel/Palestina, Libanon och Syrien kan därför även relatera till personliga erfarenheter.
Carin Berg, doktorand i freds- och utvecklingsstudier, telefon: 031-786 5919, e-post: carin.berg@globalstudies.gu.se

Psykologiska reaktioner vid kris och katastrofer

Ingmar Skoog är professor i psykiatri och kan svara på frågor om psykologiska kriser och krisbehandling.
Ingmar Skoog, professor i psykiatri, telefon: 031–343 8640, 0709–433 681, e-post: ingmar.skoog@neuro.gu.se

R

Retoriska perspektiv

Barbro Wallgren Hemlin är lärare och forskare i retorik. Hon kan ge retoriska perspektiv på till exempel rapporteringen kring flyktingkrisen och dess inverkan på svenskarnas vilja att hjälpa.
Barbro Wallgren Hemlin, universitetslektor i svenska/nordiska språk, e-post: barbro.wallgren-hemlin@svenska.gu.se

S

Sociala medier: Påverkar de vår vilja att hjälpa till?

Christian Lenemark forskar om litteratur och berättande i nya medier och på internet. I fokus för hans forskning står frågor om sociala medier som arenor för självframställning och deras betydelser för vår identitetsuppfattning.
Christian Lenemark, forskare i litteraturvetenskap, telefon: 031–786 2098, e-post: christian.lenemark@lir.gu.se

T

Traumatiserade barn – bemötande och behandling

Johan Hagborg forskar på traumatiserade barn i allmänhet och jobbar på Rädda Barnen med ensamkommande barn i terapi.
Johan Hagborg, doktorand och leg psykolog, telefon: 031–786 1667, e-post: johan.hagborg@psy.gu.se

U

Undervisning och mottagande av nyanlända elever

Hur kan sfi-undervisningen möta nyanlända med kort skolbakgrund? Qarin Franker forskar om grundläggande litteracitet och alfabetisering för ungdomar och vuxna som saknar formell skolerfarenhet och har andra modersmål än svenska. Även kommunikation via visuella texter ur ett andraspråksperspektiv är frågor som hon är kunnig om. Qarin Franker leder på uppdrag av Skolverket omfattande kompetensutbildning för ett 60-tal skolteam i Västsverige om nyanlända i skolan.
Qarin Franker, lektor i svenska som andraspråk, telefon: 031–786 4464, e-post: qarin.franker@svenska.gu.se

VW

Validering

Andreas Diedrich forskar bland annat om validering invandrares kunskaper. Han har skrivit flera artiklar i ämnet som pekar på problem som finns i dagens valideringsprocess. 

Andreas Diedrich, docent i företagsekonomi, telefon: 031–786 54 04, e-post: andreas.diedrich@gri.gu.se

Välgörenhet, beteendeekonomi

Olof Johansson-Stenman forskar bland annat om beteendeekonomi och han undersöker avvikelser från den rent själviska, rationella och atomistiska "homo economicus”.
Olof Johansson-Stenman, professor i nationalekonomi, telefon: 031–786 2538, 076–823 0956,
e-post: olof.johansson@economics.gu.se

Sidansvarig: Webbredaktionen|Sidan uppdaterades: 2015-11-10
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?