Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kontaktformulär
 


OBS! Vill du ha svar, ange e-post eller telefonnummer!


Lediga anställningar


Anställning Sista
ansökningsdag
Anställningsform Diarienummer
Forskare2018-02-09Tidsbegränsad anställningPAR 2018/58
Projektassistent (3 månader visstids anställning)2018-02-11Tidsbegränsad anställningPAR 2018/75
Forskare2018-02-09Tidsbegränsad anställningPAR 2018/22
Biträdande forskare2018-02-08Tidsbegränsad anställningPAR 2018/57
Gästlärare i strukturgeologi2018-02-08Tidsbegränsad anställningPAR 2018/61
Forskningsassistent2018-02-01Tidsbegränsad anställningPAR 2018/15
Forskarutbildningshandläggare vikariat 2018-02-08Tidsbegränsad anställningPAR 2018/13
Personalhandläggare2018-02-20TillsvidareanställningPAR 2017/1609
Universitetslektor i informatik2018-02-07Tidsbegränsad anställningPAR 2018/72
Utbildningsadministratör2018-01-31Tidsbegränsad anställningPAR 2018/71
Ekonomiadministratör2018-02-01Tidsbegränsad anställningPAR 2018/60
Administrativ chef2018-01-22TillsvidareanställningPAR 2017/1641
Minst en universitetsadjunkt estetiska uttrycksformer med inriktning mot didaktik - röst och sång2018-01-21Tidsbegränsad anställningPAR 2017/1680
Forskare inom integrering av historiska och framtida modeller för ett effektivt bevarande av biologisk mångfald2018-02-28Tidsbegränsad anställningPAR 2017/1582
Universitetsadjunkt i litterär gestaltning2018-02-07Tidsbegränsad anställningPAR 2018/62
Forskare inom artbestäming av marina kiselalger2018-02-07Tidsbegränsad anställningPAR 2018/4
HR-chef2018-02-08TillsvidareanställningPAR 2018/49
1:e Forskningsingenjör2018-02-07TillsvidareanställningPAR 2018/6
Postdoktor i giktepidemiologi2018-02-07Tidsbegränsad anställningPAR 2018/70
Biomedicinsk analytiker2018-02-07TillsvidareanställningPAR 2018/68
Vikarierande universitetslektor i fysikalisk kemi2018-02-05Tidsbegränsad anställningPAR 2018/7
Biomedicinsk analytiker2018-02-06Tidsbegränsad anställningPAR 2018/28
Postkoktor i tumörbiologi med inriktning gynekologisk cancer2018-02-02Tidsbegränsad anställningPAR 2018/38
Postdoktor i cancerforskning2018-02-05Tidsbegränsad anställningPAR 2018/55
Två doktorandanställningar i Journalistik, medier och kommunikation2018-03-15Tidsbegränsad anställningPAR 2018/56
Universitetsadjunkt i design med inriktning möbeldesign2018-01-30Tidsbegränsad anställningPAR 2017/1436
Gästlärare i oceanografi för kursen OCM200 i Fysisk oceanografi2018-01-23Tidsbegränsad anställningPAR 2018/66
Studieadministratör2018-02-06Tidsbegränsad anställningPAR 2018/65
Serveringspersonal/konferensvärdinna2018-01-31TillsvidareanställningPAR 2018/50
Forskningsadministratör2018-02-05TillsvidareanställningPAR 2018/52
Forskare2018-02-05Tidsbegränsad anställningPAR 2018/53
Kvalitetskoordinator2018-01-22TillsvidareanställningPAR 2017/1683
Timanställda Servicetekniker till Campusservice, Göteborgs universitet 2018-01-22Tidsbegränsad anställningPAR 2017/1696
Administratör- intermittent anställning2018-02-15Tidsbegränsad anställningPAR 2018/48
Prefekt2018-01-30TillsvidareanställningPAR 2017/1400
Studieadministratör2018-02-04TillsvidareanställningPAR 2018/40
Ekonomiadministratör för vikariat2018-02-01Tidsbegränsad anställningPAR 2018/47
Doktorand i naturvetenskap, inriktning biologi2018-01-25Tidsbegränsad anställningPAR 2017/1359
Doktorand i naturvetenskap med inriktning mot biologi2018-01-25Tidsbegränsad anställningPAR 2017/1352
Universitetsadjunkt i samhällskunskap2018-01-29Tidsbegränsad anställningPAR 2018/46
Personalhandläggare till institutionen för tillämpad IT2018-01-25TillsvidareanställningPAR 2018/36
Forskningsassistent/BMA2018-01-31Tidsbegränsad anställningPAR 2018/35
Universitetsadjunkt i litterär gestaltning med inriktning mot litterär översättning från engelska 2018-02-01Tidsbegränsad anställningPAR 2018/41
Anställning som doktorand vid någon av den samhällsvetenskapliga fakultetens institutioner2018-02-18Tidsbegränsad anställningPAR 2018/43
Forskningsamanuenser 2 st inriktning mot implementering av palliativ vård2018-02-01Tidsbegränsad anställningPAR 2017/1664
Tekniker till Laboratoriet för experimentell biomedicin (EBM)2018-01-29Tidsbegränsad anställningPAR 2018/45
Institutionstekniker till den djurexperimentella verksamheten vid Laboratoriet för experimentell biomedicin2018-01-29Tidsbegränsad anställningPAR 2018/44
Adjungerad lärare (en ev. flera) i Barn och ungdomsvetenskap2018-02-23Tidsbegränsad anställningPAR 2017/1574
Forskningsbiträde, visstidsanställning 3 månader2018-01-24Tidsbegränsad anställningPAR 2018/25
Forskare (1-2)2018-01-31Tidsbegränsad anställningPAR 2018/29
Forskarassistent i biofysikalisk kemi2018-02-21Tidsbegränsad anställningPAR 2017/1020
Professor i vetenskapsteori2018-01-31TillsvidareanställningPAR 2017/448
Projektassistent2018-01-23Tidsbegränsad anställningPAR 2018/32
Biträdande forskare2018-01-29Tidsbegränsad anställningPAR 2018/16
Doktorand i medicinsk vetenskap - CRISPR screening för pro-oxidanta cancerterapier2018-01-31Tidsbegränsad anställningPAR 2018/21
Biträdande forskare2018-01-29Tidsbegränsad anställningPAR 2018/19
Utredare 2018-01-25Tidsbegränsad anställningPAR 2018/20
Forskare2018-01-26Tidsbegränsad anställningPAR 2018/18
Doktorand i elektrokemi och STED-mikroskopi av nervcellsvesiklar2018-02-15Tidsbegränsad anställningPAR 2018/23
Gästlärare Risk Management2018-01-22Tidsbegränsad anställningPAR 2018/24
Professor i arbets- och miljömedicin, förenad med befattning som överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, PAR 2017/6472018-01-31TillsvidareanställningPAR 2017/647
Två forskare, 50%, TUA2018-02-28Tidsbegränsad anställningPAR 2018/26
Personalspecialist inom Chefs- och ledarutveckling2018-02-09TillsvidareanställningPAR 2018/9
Postdoktor2018-02-28Tidsbegränsad anställningPAR 2018/27
Postdok i Europaforskning (1-2 tjänster)2018-03-25Tidsbegränsad anställningPAR 2018/14
Postdoktor i neutrofila granulocyters glykobiologi2018-01-25Tidsbegränsad anställningPAR 2018/12
Biträdande forskare till Statsvetenskapliga institutionen2018-01-24Tidsbegränsad anställningPAR 2017/1698
Biträdande forskare till Statsvetenskapliga institutionen2018-01-24Tidsbegränsad anställningPAR 2017/1701
Biträdande forskare till Statsvetenskapliga institutionen2018-01-24Tidsbegränsad anställningPAR 2017/1701
Forskare för perinatalmedicinsk forskning 2018-01-24Tidsbegränsad anställningPAR 2018/10
Utbildningsadministratör2018-01-24Tidsbegränsad anställningPAR 2018/11
Universitetsadjunkt i Design2018-01-21Tidsbegränsad anställningPAR 2017/1693
Universitetsadjunkt i Design med inriktning visuell kommunikation, digitala verktyg2018-01-21Tidsbegränsad anställningPAR 2017/1695
Universitetslektor i Idrottsvetenskap2018-01-29TillsvidareanställningPAR 2017/1481
Senior lecturer in sport science with focus on teaching and learning in physical education and health2018-01-29TillsvidareanställningPAR 2017/1481
Administrativ chef2018-01-28TillsvidareanställningPAR 2017/1677
Biträdande forskare för projektet Legitimitet bortom Staten: Styrning av det Globala Internet2018-01-19Tidsbegränsad anställningPAR 2017/1697
Doktorand i kemisk strukturdynamik2018-01-31Tidsbegränsad anställningPAR 2017/1668
Infrastrukturarkitekt 2018-01-31TillsvidareanställningPAR 2017/1669
Lösningsarkitekt2018-01-31TillsvidareanställningPAR 2017/1665
Universitetslektor (1-2) i ekonomisk geografi, varav minst en med inriktning mot internationell ekonomisk geografi2018-01-31TillsvidareanställningPAR 2017/1331
Biträdande universitetslektor i klimatologi2018-02-15Tidsbegränsad anställningPAR 2017/1076
Fakultetskansliet för naturvetenskap söker driven handläggare2018-01-22TillsvidareanställningPAR 2017/1651
Universitetslektor i strukturgeologi2018-02-15TillsvidareanställningPAR 2017/1058
Integrationsarkitekt2018-01-31TillsvidareanställningPAR 2017/1659
Utvecklare inom systemintegration2018-01-31TillsvidareanställningPAR 2017/1658
2 doktorander i strukturbiologi/biofysik2018-01-31Tidsbegränsad anställningPAR 2017/1667
Universitetslektor i litterär gestaltning2018-01-31Tidsbegränsad anställningPAR 2017/1662
Doktorand i medicinsk vetenskap 2018-01-22Tidsbegränsad anställningPAR 2017/1621
Tekniker med inriktning foto2018-01-21TillsvidareanställningPAR 2017/1661
Universitetslektor i scenisk gestaltning med inriktning muiskdramatik2018-02-04Tidsbegränsad anställningPAR 2017/1650
Postdoktor (2 år) inom forskningsprojektet Legitimitet bortom Staten: Styrning av det Globala Internet i Freds- och utvecklingsforskning2018-01-31Tidsbegränsad anställningPAR 2017/1591
Universitetsadjunkt i omvårdnad med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn- och ungdomar, PAR 2017/16002018-01-31TillsvidareanställningPAR 2017/1600
Universitetsadjunkt i omvårdnad med inriktning mot primärvård, PAR 2017/15962018-01-31TillsvidareanställningPAR 2017/1596
Universitetsadjunkt i omvårdnad med inriktning mot psykiatri, PAR 2017/16432018-01-31Tidsbegränsad anställningPAR 2017/1643
Doktorand i fysik2018-01-24Tidsbegränsad anställningPAR 2017/1646
Doktorandanställning i samhällsvetenskapliga miljöstudier2018-02-06Tidsbegränsad anställningPAR 2017/1568
Tre doktorandanställningar i freds- och utvecklingsforskning2018-02-06Tidsbegränsad anställningPAR 2017/1569
Doktorandanställning i Social Antropologi2018-02-06Tidsbegränsad anställningPAR 2017/1572
Forskarassistent i genetisk modellering med inriktning mot evolutionsbiologi2018-01-24Tidsbegränsad anställningPAR 2017/1467
Doktorand i Statsvetenskap (PregSOM)2018-02-06Tidsbegränsad anställningPAR 2017/1537
Biträdande universitetslektor i fysik med inriktning mot statistisk fluiddynamik2018-01-24Tidsbegränsad anställningPAR 2017/1211
Universitetslektor i Humanekologi2018-02-04TillsvidareanställningPAR 2017/1592
Universitetslektor förenad med befattning som specialistläkare i Infektionsmedicin2018-01-19TillsvidareanställningPAR 2017/1421
Postdoktor i Genusvetenskap2018-01-25Tidsbegränsad anställningPAR 2017/1546
1-2 doktorander i Statsvetenskap (CeCAR)2018-02-06Tidsbegränsad anställningPAR 2017/1536
1-2 doktorander i Statsvetenskap (GLD)2018-02-06Tidsbegränsad anställningPAR 2017/1535
1-3 doktorander i Statsvetenskap2018-02-06Tidsbegränsad anställning
Universitetslektor i nutrition med inriktning mot fysiologi, PAR 2017/14182018-01-31Tidsbegränsad anställningPAR 2017/1418
Doktorand till forskarutbildningen i nationalekonomi, särskilt hälsoekonomi2018-02-08Tidsbegränsad anställningPAR 2017/1498
3-5 doktorander till forskarutbildningen i nationalekonomi2018-02-01Tidsbegränsad anställningPAR 2017/1495

Sidansvarig: rekrytering@gu.se|Sidan uppdaterades: 2017-06-27
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?